Let’s Bike Fitting Service

Bike Fitting คืออะไร?

Bike Fitting คือการนำข้อมูล สรีระ ลักษณะทางกายภาพ ความยืดหยุ่นของร่างกาย ของผู้ปั่น ประกอบกับข้อมูล ลักษณะการเคลื่อนที่ และองศาต่างๆของร่างกายในขณะปั่นจักยาน มาวิเคราะห์ร่วมกับ องศา(Geometry)ของจักรยาน แล้วนำผลมาวิเคราะห์เพื่อ เลือกขนาด, องศา ของอุปกรณ์ประกอบรถ และปรับตั้งระยะต่างๆของอุปกรณ์ เพื่อให้ท่าปั่นและการเคลื่อนไหวขณะปั่นจักรยานเหมาะสมที่สุด ตรงตามจุดมุ่งหมายในการปั่นของแต่ล่ะคน ไม่ว่าจะเป็น ความสบาย อากาศพลศาสตร์(Aerodynamics)ที่ดี มีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายกำลังสูงสุด และป้องกันอาการบาดเจ็บจากการปั่น

Bike Fitting มีกี่แบบ?

 ระบบในการทำ Bike Fitting มีหลายแบบ แต่ในปัจจุบันวิธีได้รับความนิยมแผ่หลายและได้รับการยอมรับ มี 2 แบบหลักๆ คือ Static Fitting และ Dynamic Fitting

 • Static Fitting คือการ Fitting โดยการดูองศา มุมของร่างกายในขณะหยุดนิ่ง โดย Fitter(ช่างเทคนิคผู้ทำการ Fitting) จะให้นักปั่นหยุดในองศาต่างๆ เพื่อวัดองศาของร่างกาย เช่น องศาเข่า ในตำแหน่งต่างๆ
 • Dynamic Fitting คือการ Fitting โดยการดูองศาและแนวการเคลื่อนที่ของร่างกายคนปั่นในขณะเคลื่อนที่จริง ด้วยระบบ sensor ที่ติดใว้ตามจุดต่างๆบนร่างกาย และจับด้วยคอมพิวเตอร์ และแสดงค่าองศาต่างๆในขณะเคลื่อนที่ออกมา และนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ต่อไป

ข้อดีข้อด้อยของแต่ระบบคือ Static Fitting จะทำง่ายใช้อุปกรณ์น้อย แต่จะเป็นการวัดองศาต่างๆโดยการให้นักปั่นหยุดในท่าต่างๆ ทำให้องศาต่างๆคลาดเคลื่อนจากเวลาที่เราปั่นจริงได้ ในขณะที่ระบบ Dynamic Fitting จะเก็บข้อมูลในขณะที่คนปั่นเคลื่อนที่อยู่จริงๆ ทำให้มีความแม่นยำมากกว่า

        ที่ Let’s Bike Fitting Service เราใช้ ระบบ Dynamic Fitting เพื่อดูองศา และแนวการเคลื่อนที่ของร่างกายในขณะเคลื่อนที่จริง ทำให้ได้ข้อมูลต่างๆที่ค่อนข้างแม่นยำ โดยใช้ระบบ Fitting ของ BIKEFIT ที่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนที่ ทั้งด้านข้างและด้านหน้า  ทำการ Fitting โดย Fitter ที่ได้รับการอบรม และได้รับการรับรองจากสถาบัน BIKEFIT

 

 

 

Fitting แล้วจะได้อะไร?

สิ่งที่คุณจะได้แน่ๆจากการ fitting ที่ Let’s Bike คือ

 1. คุณจะได้รับการวิเคราะห์ และ ปรับตั้งรถให้เหมาะสมกับตัวคุณและเป้าหมายการปั่นของคุณมากที่สุด รวมทั้ง ได้รู้ว่าจริงๆแล้ว ท่าปั่นคุณเป็นอย่างไร การเคลื่อนที่ของร่างกายเป็นอย่างไร องศาต่างๆ มุมต่างๆ ขณะปั่นเหมาะสมหรือยัง แรงกดที่เกิดบนเบาะเป็นอย่างไร การเคลื่อนที่ของสะโพกเป็นอย่างไร ระยะเอื้อม ระยะก้ม ดีที่สุดแล้วหรือยัง และได้ลองระยะเอื้อมและก้มอื่นๆว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง
 2. สำหรับคนที่มีอาการต่างๆ ก็จะได้รับการปรับแก้ support ให้อาการต่างๆดีขึ้นจนถึงหายไปในที่สุด
 3. สำหรับคนที่ไม่ได้มีอาการอะไรชัดเจน จะช่วยยืนยันและตรวจสอบท่าการปั่นที่เป็นอยู่ว่าถูกต้องเหมาะสมแค่ไหน ได้แนวทางในการพัฒนาการปั่น ด้วยการปรับท่าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงเทคนิคการปั่นด้วย

นอกจากการ Fitting ที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีการปั่นที่ถูกต้อง เราจึงอธิบายในทุกขั้นตอนการ Fitting ว่า กำลังทำอะไรอยู่ เพราะอะไร เพื่อให้หลังจาก Fitting ออกไปนอกจากจะได้รถที่มีการ Fitting ที่ถูกต้องแล้ว ยังได้วิธีการปั่นที่ดีกลับไปด้วย เพื่อให้ชีวิตบนหลังอานมีความสุขมากขึ้นได้อีก

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการ Fitting คือการได้กลับไปลองบนถนนจริงหลังการ Fitting ไปแล้ว เราจึงให้ความสำคัญกับการติดตามผลหลังการ Fitting ด้วย จนถึงการกลับมาปรับละเอียดอีกครั้ง

 

ทำอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการ Fitting  ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.

   1. สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลนักปั่น
   2. วัดสรีระร่างกาย และความอ่อนตัวของร่ายกาย องศาความเอียงของเท้า
   3. นำข้อมูลไปวิเคราะห์ องศารถเบื้องต้นด้วยโปรแกรม BIOSIZE
   4. ทำ Dynamic Motion Capture ท่าปั่นก่อน Fitting
   5. วิเคราะห์การปั่นก่อน Fitting แนวทางการ
   6. ทำการวิเคราะห์แรงกด (pressure) บนเบาะด้วย Saddle Pressure Mapping
   7. ปรับตำแหน่ง และองศา ครีต
   8. วิเคาระห์องศาขา และข้อเท้า
   9. เซทตำแหน่ง และองศาเบาะที่เหมาะสม
   10. เซทความสูงเบาะที่เหมาะสม
   11. วิเคราะห์ความยาว Stem ที่เหมาะสม
   12. เซทองศาแฮนด์ และท่าการจับแฮนด์
   13. วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเข่าในแนวดิ่งทางด้านหน้า
   14. วัดองศารถหลัง Fitting
   15. ทำ Dynamic Motion Capture ท่าปั่นหลัง Fitting
   16. บันทึกแรงกด (pressure) บนเบาะด้วย Saddle Pressure Mapping หลังปั่น
   17. สรุปวิเคราะห์ภาพรวมการ Fitting ทั้งหมด
   18. แนะแนวทางการปั่น และการฝึกซ้อม เพื่อสังเกตุผลการ Fitting และนำมาเป็นข้อมูลในการปรับแต่งในครั้งต่อไป

* ค่าบริการ Dynamic Fitting 3,900 บาท

สามารถกลับมาติดตามผลได้อีก 2 ครั้ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายเวลา Fitting ได้ทาง
086-0009824 ,02-9829166
Line ID : @letsbike
หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างได้เลยครับ

เพิ่มเพื่อน